This Theme Supports a Custom FrontPage

Hotarare Nr. 2 – Evaluarea Performantelor Profesionale ale secretarului

Hotarare Nr. 2 – Evaluarea Performantelor Profesionale ale secretarului

CONSILIUL LOCAL COMUNA GIUBEGA JUDETUL DOLJ HOTĂRÂRE Nr. 2 Privind desemnarea primarului ca evaluator Având in vedere referatul nr. 219/28.01.2011, întocmit de Gheorghe Mirela, secretarul unităţii administrative – teritoriale a comunei Giubega, prin care propune desemnarea Primarului Comunei Giubega ca evaluator al performantelor profesionale ale secretarului ; În temeiul prevederilor: – Legea nr. 188/1999, (r2),Read more about Hotarare Nr. 2 – Evaluarea Performantelor Profesionale ale secretarului[…]

Hotarare Organigrama

Hotarare Organigrama

CONSILIUL LOCAL COMUNA GIUBEGA JUDETUL DOLJ HOTĂRÂRE Nr. 1 Privind aprobarea structurii organizatorice la data de 1 Ianuarie 2011 Având in vedere referatul nr. 219/28.01.2011, întocmit de Gheorghe Mirela, secretarul unităţii administrative – teritoriale a comunei Giubega, prin care propune aprobarea structurii organizatorice (organigrama si stat de functii); În temeiul prevederilor: – Legea nr. 188/1999,Read more about Hotarare Organigrama[…]

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.20

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.20

HOTARARE NR. 20 PRIVIND SPONSORIZARE ACTIVITATI CULTURALE Avand in vedere referatul înregistrat la nr.861/6.04.2009 prin care se propune sponsorizarea unei activitati culturale in comuna Giubega – ,, Hora satului “ cu ocaziei Sarbatorilor de Paste ; In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 ,ale Legii nr. 273/2006 privind finanteleRead more about Hotararea Consiliului Local Giubega nr.20[…]

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.21

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.21

HOTARARE NR. 21 Privind modificarea hotararii nr. 58/2007 privind acordarea sporului de dispozitiv Avand in vedere referatul înregistrat la nr. 861/6.04.2009 prin care se modificarea hotararii nr. 58/2007 privind acordarea sporului de dispozitiv ;  prevederile OG nr. 9/2008 pentru modificarea OG nr. 6/2007 privind  unele  măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturiRead more about Hotararea Consiliului Local Giubega nr.21[…]

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.22

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.22

HOTARARE NR. 22 PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA Avand in vedere referatul înregistrat la nr. 861/6.04.2009 prin care se propune acordarea unui ajutor de urgenta familiei defunctului Huicu Maricel, continutul anchetei sociale ; In conformitate cu prevederile Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 ,ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice localeRead more about Hotararea Consiliului Local Giubega nr.22[…]

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.5

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.5

HOTARARE NR.5 Privind inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Giubega Avand in vedere referatul înregistrat la nr.419/16.02.2009  al Compartimentului  contabilitate prin care propune insusirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Comunei Giubega ; -prevederile art. 21, al. 2 din Lg. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ; Decretul nr.Read more about Hotararea Consiliului Local Giubega nr.5[…]

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.6

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.6

HOTARARE  NR.6 Privind insusirea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Giubega Avand in vedere referatul înregistrat la nr.419 din 16.02.2009  al compartimentului contabilitate prin care propune insusirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Giubega ; Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul acesteia cu modificarile ulterioare; Prevederile Legii 215/2001 republicata Read more about Hotararea Consiliului Local Giubega nr.6[…]

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.7

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.7

HOTARAREA NR.   7 Privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului propriu al primarului Avand in vedere expunerea de motive anexata ; prevederile Lg. 188/1999(R2) privind statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile OUG nr. 1/29.01.2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar; OUG 223/2008 privind uneleRead more about Hotararea Consiliului Local Giubega nr.7[…]

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.8

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.8

HOTARARE_NR.8 Privind aprobarea tarifelor de baza pe m.p. lunare la chiriile pentru spatiile cu destinatie de locuinte si alta destinatie Avand in vedere referatul înregistrat la nr.419 din 16.02.2009  al compartimenrului contabilitate prin care propune stabilire chiriilor la spatiile inchiriate ; Prevederile OMF NR. 844/1992 pentru aprobarea Normelor tehnice privind renegocierea preturilor si tarifelor conformRead more about Hotararea Consiliului Local Giubega nr.8[…]

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.9

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.9

HOTARARE NR.9 PRIVIND APROBAREA TAXEI DE ABONAMENT LA SALA DE FITNESS Avand in vedere referatul înregistrat la nr.419/16.02.2009 prin care se propune aprobarea taxei de abonament la sala de fitness a Consiliului Local Giubega ; Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu completarile si modificarile ulterioare; prevederile OUG nr. 106/2007 pentru modificarea si completareaRead more about Hotararea Consiliului Local Giubega nr.9[…]