Comisii

Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local:

1) Comisia socio-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie şi protecţie copii :

Presedinte : Voicu Mihalache
Membri : Ghiţă C-tin ; Matei Marin

2) Comisia economico-financiare , agricultura, munca si protectie sociala:

Presedinte : Leoveanu Ion
Membri : Gună Leontin ; Gună Iordache ; Marinescu Lucian ; Dumitru Mircea

3) Comisia juridice , administratie publica locala, amenajarea teritoriului , urbanism , protectia mediului si PSI :

Presedinte : Dobre Petre
Membri : Calota Ion ; Cojocaru Florin