This Theme Supports a Custom FrontPage

Anunt de participare la licitatie

Anunt de participare la licitatie

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE privind închirierea prin licitatie publica deschisa cu oferta in plic a terenului intravilan in suprafata de 1000 mp2 situat în Comuna Giubega,Judetul Dolj. 1. Denumirea autorităţii contractante: COMUNA GIUBEGA, JUD DOLJ, CUI 4553429 ; 2. Procedura de atribuire aplicata: LICITATIE publică deschisa cu oferta in plic ; 3. OBIECTUL LICITATIEI : 3.1Read more about Anunt de participare la licitatie[…]

Hotararea nr 11 din data de 26.07.2016

Hotararea nr 11 din data de 26.07.2016

Hotarare privind respingerea proiectului de hotarare avand ca obiect modificarea Hotararii consiliului Local nr.5/2016 privind inchirierea suprafetelor de pasune si teren arabil din islazul comunal. Consiliul Local al comunei Giubega, judetul Doljl In temeiul art. 45, alin. (3) din legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Citeste Intregul Document

Hotararea nr. 10 din data de 26.07.2016

Hotararea nr. 10 din data de 26.07.2016

Hotarare privind respingerea proiectului de hotarare avand ca obiect revocarea hotararii consiliului local al comunei Giubega nr. 11/2014 privind inchirierea izlazului comunal. Consiliul Local al Comunei Giubega, Judetul Dolj; In temeiul art. 45 alin (3) din Legea nr 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Citeste Intregul Document

Hotararea nr. 9 din data de 26.07.2016

Hotararea nr. 9 din data de 26.07.2016

Hotarare privind incheierea prin licitatie publica deschisa, organizata in conditiile legii, a unui teren aflat in domeniul privat al comunei Giubega. Avand in vedere: Referatul secretarului comunei Giubega; Art 14(1) si art 15 din legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica actualizata; prevederile art. 47, art. 117 lit (a) si ale art 123 (1) si (2)Read more about Hotararea nr. 9 din data de 26.07.2016[…]

Hotararea nr 8 din data de 26.07.2016

Hotararea nr 8 din data de 26.07.2016

Hotararea privind aprobarea sumei pentru sponsorizarea evenimentului “Balci Comunal” din data de 15.08.2016 Consiliul Local al comunei Giubega, judetul dolj; Avand in vedere referatul nr. 2038/15.07.2016 al compartimentului de specialitate; Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare; raportul Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului local Giubegal In temeiul art. 36,Read more about Hotararea nr 8 din data de 26.07.2016[…]

Hotararea nr 7 din data de 26.07.2016

Hotararea nr 7 din data de 26.07.2016

Hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de pe raza comunei Giubega. Avand in vedere: Adresa nr 174/15.02.2016 a Inspectoratului scolar Judetean Dolj; Prevederile O.M.E.C.S. nr. 5556/2015 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat; Prevederile legii educatiei nationale nr. 1/2011, art 61, alin 2; Citeste IntregulRead more about Hotararea nr 7 din data de 26.07.2016[…]

Hotararea Nr. 6 din data de 24 iunie 2016

Hotararea Nr. 6 din data de 24 iunie 2016

Consilierii locali alesi ai comunei Giubega, judetul Dolj, intruniti in sedinta de constituire din data de 24 iunie 2016; In conformitate cu prevederile art. 54 din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art 15 din Regulamentul-Cadru de organizare si functionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanta deRead more about Hotararea Nr. 6 din data de 24 iunie 2016[…]

Hotararea Nr. 5 din data de 24 iunie 2016

Hotararea Nr. 5 din data de 24 iunie 2016

Consilierii locali alesi ai comunei Giubega, judetul Dolj, intruniti in sedinta de constituire din data de 24 iunie 2016; In conformitate cu prevederile art. 57 alin (3) din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art 11 din Regulamentul-Cadru de organizare si functionare a consiliilor locale aprobat prinRead more about Hotararea Nr. 5 din data de 24 iunie 2016[…]

Hotararea Nr. 4 din data de 24 iunie 2016

Hotararea Nr. 4 din data de 24 iunie 2016

Consilierii locali alesi ai comunei Giubega, judetul Dolj, intruniti in sedinta de constituire din data de 24 iunie 2016; In conformitate cu prevederile art. 35 alin (1) din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art 9 alin (1) din Regulamentul-Cadru de organizare si functionare a consiliilor localeRead more about Hotararea Nr. 4 din data de 24 iunie 2016[…]

Hotararea Nr. 3 din data de 24 iunie 2016

Hotararea Nr. 3 din data de 24 iunie 2016

Consilierii locali alesi ai comunei Giubega, judetul Dolj, intruniti in sedinta de constituire din data de 24 iunie 2016; In conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art 8 alin (6) din Regulamentul-Cadru de organizare si functionare a consiliilor locale aprobat prinRead more about Hotararea Nr. 3 din data de 24 iunie 2016[…]