This Theme Supports a Custom FrontPage

ANUNT asociere Comuna Giubega cu Comuna Perisor

ANUNT asociere Comuna Giubega cu Comuna Perisor

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administraţia publică, Primaria Comunei Giubega aduce la cunostinta ca a initiat Proiectul de hotarare privind asocierea Comunei Giubega cu Comuna Perisor in vederea realizarii unor obiective de servicii de interes public: utilizarea statiei de epurare pentru deversarea apelor uzate menajere. Azi,Read more about ANUNT asociere Comuna Giubega cu Comuna Perisor[…]