This Theme Supports a Custom FrontPage

Hotararea nr. 17 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate – Legea nr. 248/2015

Hotararea nr. 17 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate – Legea nr. 248/2015

Consiliul local al localitatii Giubega s-a intrunit in sedinta ordinara in data de 30.03.2016, la sediul Consiliului Local al localitatii Giubega, in urma analizei propunerii primarului localitatii Giubega, privind acordarea stimulentului educational, sub forma de tichete sociale pentru gradinita in cadrul programului de interes national, Fiecare Copil in Gradinita, conform Legii nr. 248/2015 si inRead more about Hotararea nr. 17 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate – Legea nr. 248/2015[…]

Hotararea nr. 15 privind respingerea proiectului de hotarare privind organizarea si aprobarea actului constitutiv al S.C. Serviciul de Utilitati Publice Giubega S.R.L.

Hotararea nr. 15 privind respingerea proiectului de hotarare privind organizarea si aprobarea actului constitutiv al S.C. Serviciul de Utilitati Publice Giubega S.R.L.

Consiliul Local al comunei Giubega, judetul Dolj; Avand in vedere Raportul de avizare al comisia economico-financiara, agricultura, administrarea domeniului public si privat al comunei, gospodarie comunala, servicii si comert; In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare   Vizualizeaza Hotararea

Hotararea nr. 14 privind suplimentarea bugetului local

Hotararea nr. 14 privind suplimentarea bugetului local

Avand in vedere: Referatul compartimentului de specialitate; Prevederile art. 49 din legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare; adresa Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Craiova; In temeiul art. 36, alin 2, lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala;   Vizualizeaza Hotararea

Hotararea nr. 13 privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr. 13 privind rectificarea bugetului local

Avand in vedere: Referatul compartimentului de specialitate; Prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare; adresa Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Craiova; In temeiul art. 36, alin. 2, lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala;   Vizualizeaza Hotararea

Hotararea nr. 12 privind imputernicirea primarului pentru semnarea unui contract cu un cabinet de avocatura care sa reprezinte interesele Consiliului Local Giubega in litigiile de recuperare sume

Hotararea nr. 12 privind imputernicirea primarului pentru semnarea unui contract cu un cabinet de avocatura care sa reprezinte interesele Consiliului Local Giubega in litigiile de recuperare sume

Consiliul Local al comunei Giubega, judetul Dolj; Expunerea de motive a Primarului Comunei Giubega; Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.   Vizualizeaza Hotararea

Hotararea nr. 10 privind aprobarea proiectului tehnic in cadrul investitiei “Panou – Totem la intrarea in localitate”

Hotararea nr. 10 privind aprobarea proiectului tehnic in cadrul investitiei “Panou – Totem la intrarea in localitate”

Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Giubega prin care se propune aprobarea proiectului tehnic – in cadrul investitiei “Panou – Totem la intrarea in localitate”; In conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale cu modificarile ulterioare; Avand in vedere prevederile art. 45 din LegeaRead more about Hotararea nr. 10 privind aprobarea proiectului tehnic in cadrul investitiei “Panou – Totem la intrarea in localitate”[…]

Hotararea nr. 9 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Giubega nr. 2 din 28.01.2016 pentru aprobarea bugetului local pentru anul 2016 si a Hotararii nr. 3/2016 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii

Hotararea nr. 9 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Giubega nr. 2 din 28.01.2016 pentru aprobarea bugetului local pentru anul 2016 si a Hotararii nr. 3/2016 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii

Avand in vedere: Referatul compartimentului de specialitate; Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare; Prevederile Legii nr. 339/2015 legea bugetului de stat pe anul 2016; Vizualizeaza Hotararea

Hotararea nr. 8 privind acordarea unui ajutor de inmormantare

Hotararea nr. 8 privind acordarea unui ajutor de inmormantare

Avand in vedere cererea nr. 55/12.01.2016 si prevederile: Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; HG nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale; Vizualizeaza Hotararea