Hotararea nr. 15 privind respingerea proiectului de hotarare privind organizarea si aprobarea actului constitutiv al S.C. Serviciul de Utilitati Publice Giubega S.R.L.

Consiliul Local al comunei Giubega, judetul Dolj;

Avand in vedere Raportul de avizare al comisia economico-financiara, agricultura, administrarea domeniului public si privat al comunei, gospodarie comunala, servicii si comert;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Vizualizeaza Hotararea