Hotararea nr. 14 privind suplimentarea bugetului local

Avand in vedere:

  • Referatul compartimentului de specialitate;
  • Prevederile art. 49 din legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare; adresa Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Craiova;

In temeiul art. 36, alin 2, lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

 

Vizualizeaza Hotararea