This Theme Supports a Custom FrontPage

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.5

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.5

HOTARARE NR.5 Privind inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Giubega Avand in vedere referatul înregistrat la nr.419/16.02.2009  al Compartimentului  contabilitate prin care propune insusirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Comunei Giubega ; -prevederile art. 21, al. 2 din Lg. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ; Decretul nr.Read more about Hotararea Consiliului Local Giubega nr.5[…]

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.6

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.6

HOTARARE  NR.6 Privind insusirea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Giubega Avand in vedere referatul înregistrat la nr.419 din 16.02.2009  al compartimentului contabilitate prin care propune insusirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Giubega ; Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul acesteia cu modificarile ulterioare; Prevederile Legii 215/2001 republicata Read more about Hotararea Consiliului Local Giubega nr.6[…]

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.7

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.7

HOTARAREA NR.   7 Privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului propriu al primarului Avand in vedere expunerea de motive anexata ; prevederile Lg. 188/1999(R2) privind statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile OUG nr. 1/29.01.2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar; OUG 223/2008 privind uneleRead more about Hotararea Consiliului Local Giubega nr.7[…]

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.8

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.8

HOTARARE_NR.8 Privind aprobarea tarifelor de baza pe m.p. lunare la chiriile pentru spatiile cu destinatie de locuinte si alta destinatie Avand in vedere referatul înregistrat la nr.419 din 16.02.2009  al compartimenrului contabilitate prin care propune stabilire chiriilor la spatiile inchiriate ; Prevederile OMF NR. 844/1992 pentru aprobarea Normelor tehnice privind renegocierea preturilor si tarifelor conformRead more about Hotararea Consiliului Local Giubega nr.8[…]

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.9

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.9

HOTARARE NR.9 PRIVIND APROBAREA TAXEI DE ABONAMENT LA SALA DE FITNESS Avand in vedere referatul înregistrat la nr.419/16.02.2009 prin care se propune aprobarea taxei de abonament la sala de fitness a Consiliului Local Giubega ; Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu completarile si modificarile ulterioare; prevederile OUG nr. 106/2007 pentru modificarea si completareaRead more about Hotararea Consiliului Local Giubega nr.9[…]

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.10

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.10

HOTARARE_NR.10 Privind executia bugetului anului 2008 Avand in vedere expunerea de motive înregistrata la nr.419 din 16.02.2009  a primarului comunei Giubega prin care propune aprobarea executiei bugetare pentrul anul 2008; Prevederile Ordinului Ministrului Economiei si Finantelor nr. 3647/12.12.2008 prin care au fost aprobate Normele Metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2008; Legea contabilitatii nr.Read more about Hotararea Consiliului Local Giubega nr.10[…]

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.11

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.11

HOTARARE_NR.11 Privind aprobarea unei cantitati de combustibil pentru autoturism proprietate a Consiliului Local Avand in vedere referatul înregistrat la nr.419 din 16.02.2009  al viceprimarului comunei Giubega prin care propune aprobarea unei cantitati de combustibil ce va fi folosit la deplasarile cu autoturismul proprietate a Consiliului Local ; Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice localeRead more about Hotararea Consiliului Local Giubega nr.11[…]