This Theme Supports a Custom FrontPage

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.20

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.20

HOTARARE NR. 20 PRIVIND SPONSORIZARE ACTIVITATI CULTURALE Avand in vedere referatul înregistrat la nr.861/6.04.2009 prin care se propune sponsorizarea unei activitati culturale in comuna Giubega – ,, Hora satului “ cu ocaziei Sarbatorilor de Paste ; In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 ,ale Legii nr. 273/2006 privind finanteleRead more about Hotararea Consiliului Local Giubega nr.20[…]

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.21

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.21

HOTARARE NR. 21 Privind modificarea hotararii nr. 58/2007 privind acordarea sporului de dispozitiv Avand in vedere referatul înregistrat la nr. 861/6.04.2009 prin care se modificarea hotararii nr. 58/2007 privind acordarea sporului de dispozitiv ;  prevederile OG nr. 9/2008 pentru modificarea OG nr. 6/2007 privind  unele  măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturiRead more about Hotararea Consiliului Local Giubega nr.21[…]

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.22

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.22

HOTARARE NR. 22 PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA Avand in vedere referatul înregistrat la nr. 861/6.04.2009 prin care se propune acordarea unui ajutor de urgenta familiei defunctului Huicu Maricel, continutul anchetei sociale ; In conformitate cu prevederile Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 ,ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice localeRead more about Hotararea Consiliului Local Giubega nr.22[…]