This Theme Supports a Custom FrontPage

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.1

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.1

HOTARARE NR.1 PRIVIND APROBAREA TAXEI/HA TEREN CULTIVAT CU LUCERNA Avand in vedere referatul înregistrat la nr.45/12.01.2009 prin care se propune aprobarea taxei de inchiriere a terenului cultivat cu lucerna aflat in proprietatea Consiliului Local Giubega ; Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu completarile si modificarile ulterioare; prevederile OUG nr. 106/2007 pentru modificarea siRead more about Hotararea Consiliului Local Giubega nr.1[…]

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.2

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.2

HOTARARE NR. 2 PRIVIND EFECTUAREA UNOR LUCRARI LA ISLAZUL COMUNAL Avand in vedere referatul înregistrat la nr.45/12.01.2009 prin care se propune efectuarea unor lucrari pe terenul din dommeniul privat al comunei Giubega (islaz ); Avand in vedere prevederile Legii nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala ; HOTARASTE : Art. 1 –  Se aproba  efectuareaRead more about Hotararea Consiliului Local Giubega nr.2[…]

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.3

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.3

HOTARARE NR.3 Privind angajarea unui paznic la islazul comunal Avand in vedere referatul înregistrat la nr. 45/12.01.2009 al primarului comunei Giubega, prevederile  art. 10,11,12 ,al.1 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu completarile si modificarile ulterioare;prevederile O.G. nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit OrdonanteiRead more about Hotararea Consiliului Local Giubega nr.3[…]

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.4

Hotararea Consiliului Local Giubega nr.4

HOTARARE NR.4 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE PAZA PENTRU ANUL 2009 Avand in vedere referatul înregistrat la nr.45/12.01.2009 prin care se propune aprobarea planului de paza pentru anul 2009 la nivelul comunei Giubega ; Prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor completata si modificata prin Legea 9/2007; Avand in vedere pevederileRead more about Hotararea Consiliului Local Giubega nr.4[…]