Echipa Primarului

Consiliul Local Giubega Consiliul local are initiativa si hotaraste, în conditiile legii, în toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege în competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale. Lista completa o gasiti aici.

Staff Administrativ Giubega Staff-ul administrativ al Primariei Giubega asigura buna functionare a Primariei Giubega si are in componenta pe Calugaroiu L. Zenaida- Secretar U.A.T.; Gună Octavian - Inspector compartiment financiar contabil; Matei Adriana - Inspector impozite şi taxe; Piţigoi Luminiţa - inspector superior; Bucătură Marian - Şef servicii situaţii de urgenţa

Comisii de lucru Giubega In subordinea primarului activeaza 3 comisii de lucru: Comisia socio-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie şi protecţie copii; Comisia economico-financiare , agricultura, munca si protectie sociala; Comisia juridice , administratie publica locala, amenajarea teritoriului , urbanism , protectia mediului si PSI

Comuna Giubega in IMAGINI: institutii, lacase de cult si panorame