This Theme Supports a Custom FrontPage

Hotarare nr. 7- evaluare patrimoniu

Hotarare nr. 7- evaluare patrimoniu

JUDETUL DOLJ COMUNA GIUBEGA CONSILIUL LOCAL HOTARARE NR. 7 Privind inventarierea , evaluarea si reevaluarea bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Giubega Avand in vedere: – referatul înregistrat la nr. 3250/31.12.2010 prin care se propune inventarierea , evaluarea si reevaluarea bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Giubega ; – Prevederile O.G.Read more about Hotarare nr. 7- evaluare patrimoniu[…]

Hotararea nr. 6 – criterii si plan de actiuni pentru beneficiarii de ajutor social

Hotararea nr. 6 – criterii si plan de actiuni pentru beneficiarii de ajutor social

JUDETUL DOLJ COMUNA GIUBEGA CONSILIUL LOCAL HOTARARE nr. 6 privind aprobarea criteriilor de calcul si a planului de actiuni pentru beneficiarii de ajutor social Avand in vedere referatele înregistrate la nr. 278/3.02.2011 si 295/4.02.2011 prin care se propune aprobarea criteriilor de calcul in vederea cordarii venitului minim garantat si a planului de actiuni pentru beneficiariiRead more about Hotararea nr. 6 – criterii si plan de actiuni pentru beneficiarii de ajutor social[…]

Hotararea nr. 5 – lista de investitii 2011

Hotararea nr. 5 – lista de investitii 2011

JUDETUL DOLJ COMUNA GIUBEGA CONSILIUL LOCAL HOTARARE NR. 5 privind aprobarea listei de investitii pentru anul 2011 Avand in vedere referatul înregistrat la nr. 250/31.01.2011 prin care se propune aprobarea listei de investitii si a programului de achizitii pentru anul 2011 ; prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu competarile si modificarile ulterioare;Read more about Hotararea nr. 5 – lista de investitii 2011[…]

Hotararea nr. 4- executia bugetare 2010

Hotararea nr. 4- executia bugetare 2010

JUDETUL DOLJ COMUNA GIUBEGA CONSILIUL LOCAL HOTARARE nr. 4 Privind aprobarea executiei bugetare Avand in vedere referatul înregistrat la nr. 268/2.02.2011 prin care se propune aprobarea executiei bugetului anului 2010 ; In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile siRead more about Hotararea nr. 4- executia bugetare 2010[…]

Proiect de Hotarare Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2011

Proiect de Hotarare Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2011

ROMÂNIA COMUNA GIUBEGA CONSILIUL LOCAL PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2011 Având în vedere: • Expunerea de motive a primarului comunei Giubega; • Prevederile Legii bugetului de sta nr. 286/2010; • Executia bugetara la finele anului 2010; • Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioareRead more about Proiect de Hotarare Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2011[…]

Convocator la Proiecte de Hotarare

Convocator la Proiecte de Hotarare

PRIMĂRIA COMUNEI GIUBEGA JUDEŢUL DOLJ Nr. ……… din ………………………. C O N V O C A R E În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată ,sunteţi convocaţi în şedinţa ordinară a Consiliului local Giubega, pentru data de 7 FEBRUARIE 2011, ora 14.00 la sediul Consiliului local. Şedinţa are următoarea ordineRead more about Convocator la Proiecte de Hotarare[…]