Convocator la Proiecte de Hotarare

PRIMĂRIA COMUNEI GIUBEGA
JUDEŢUL DOLJ
Nr. ……… din ……………………….

C O N V O C A R E

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală republicată ,sunteţi convocaţi în şedinţa ordinară a Consiliului local Giubega,
pentru data de 7 FEBRUARIE 2011, ora 14.00 la sediul Consiliului local.
Şedinţa are următoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Giubega pentru
anul 2011;
2. Proiect de hotărâre privind executia bugetara 2010;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de acizitii si a investitiilor
aferente anului 2011;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acordare a venitului minim
garantat;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reevaluarii patrimoniului comunei
Giubega;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrari ce se vor efectua cu
beneficiarii de ajutor social in anul 2011;
7. Diverse

1. Ghiţă Constantin………………………………………….
2. Leoveanu Ion……………………………………………
3. Dumitru Mircea…………………………………………
4. Dobre Petre………………………………………
5. Voicu Mihalache………………………………………
6. Gună Leontin…………………………………………
7. Gună Iordache……………………………………………
8. Cojocaru Florin………………………………….
9. Calotă Ion…………………………………………
10. Marinescu Lucian………………………………………
11. Matei Marin……………………………………

PRIMAR

Gună Gheorghe