This Theme Supports a Custom FrontPage

Hotararea nr. 15 din data de 31.08.2016

Hotararea nr. 15 din data de 31.08.2016

Hotarare privind aprobarea proiectului tehnic in cardul investitiei “Reparatii curente Dispensar Uman” Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Comunei Giubega prin care se propune aprobarea proiectului tehnic – in cadrul investitiei “Reparatii curente Dispensar Uman”; In conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale cu modificarileRead more about Hotararea nr. 15 din data de 31.08.2016[…]

Hotararea nr. 14 din data de 31.08.2016

Hotararea nr. 14 din data de 31.08.2016

Hotarare privind rectificarea bugetului local Avand in vedere: Referatul compartimentului de specialitate; Prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare; Adresa nr. CRR-TRZ 9351/2016 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Craiova; In temeiul art. 36, alin. 2, lit. b) din Legea nr 215/2001 republicata privind administratiaRead more about Hotararea nr. 14 din data de 31.08.2016[…]

Hotararea nr. 13 din data de 31.08.2016

Hotararea nr. 13 din data de 31.08.2016

Hotarare privind rectificarea bugetului local Avand in vedere: Referatul compartimentului de specialitatel Prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare; Adresa nr. CRR-TRZ 8412/2016 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Craiova; In temeiul art. 36, alin 2, lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicata privind administratiaRead more about Hotararea nr. 13 din data de 31.08.2016[…]

Hotarare nr 12 din data de 31.08.2016

Hotarare nr 12 din data de 31.08.2016

Hotarare privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrele I si II – anul 2016 In temeiul art. 45, alin (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere prevederile: art. 49, alin (12) din legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; art. 36Read more about Hotarare nr 12 din data de 31.08.2016[…]