Hotarare nr 12 din data de 31.08.2016

Hotarare privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrele I si II – anul 2016

In temeiul art. 45, alin (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

avand in vedere prevederile:

  • art. 49, alin (12) din legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • art. 36 , alin (1), alin (2), lit. b coroborat cu alin. (4), lit.a, ale art 63 alin. (1) lit.c combinat cu alin. (4) lit. b precum si art. 45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Citeste Intregul Document