Anunt de participare la licitatie

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE privind închirierea prin licitatie publica deschisa cu oferta in plic a terenului intravilan in suprafata de 1000 mp2 situat în Comuna Giubega,Judetul Dolj.

1. Denumirea autorităţii contractante: COMUNA GIUBEGA, JUD DOLJ, CUI 4553429 ;
2. Procedura de atribuire aplicata: LICITATIE publică deschisa cu oferta in plic ;

3. OBIECTUL LICITATIEI :
3.1 Denumire : Teren intravilan situat in Comuna Giubega Calea Craiovei nr. 40, Judetul Dolj.
3.2 Amplasare: Comuna Giubega, Judetul Dolj.
3.3 Suprafata teren : 1000 mp2
3.4 Descriere :Terenul face parte din domeniul privat al Comunei Giubega, aflat in administrarea Consiliului Local Giubega, fiind ampalasat in intravilanul localitătii Cvartalul 29, P7;

 

Vezi Anuntul