Hotararea nr 11 din data de 26.07.2016

Hotarare privind respingerea proiectului de hotarare avand ca obiect modificarea Hotararii consiliului Local nr.5/2016 privind inchirierea suprafetelor de pasune si teren arabil din islazul comunal.

Consiliul Local al comunei Giubega, judetul Doljl

In temeiul art. 45, alin. (3) din legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Citeste Intregul Document