Hotararea nr. 10 din data de 26.07.2016

Hotarare privind respingerea proiectului de hotarare avand ca obiect revocarea hotararii consiliului local al comunei Giubega nr. 11/2014 privind inchirierea izlazului comunal.

Consiliul Local al Comunei Giubega, Judetul Dolj;

In temeiul art. 45 alin (3) din Legea nr 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Citeste Intregul Document