Hotararea nr. 9 din data de 26.07.2016

Hotarare privind incheierea prin licitatie publica deschisa, organizata in conditiile legii, a unui teren aflat in domeniul privat al comunei Giubega.

Avand in vedere:

  • Referatul secretarului comunei Giubega;
  • Art 14(1) si art 15 din legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica actualizata;
  • prevederile art. 47, art. 117 lit (a) si ale art 123 (1) si (2) din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Citeste Intregul Document