Hotararea nr. 15 din data de 31.08.2016

Hotararea nr. 15 din data de 31.08.2016

Hotarare privind aprobarea proiectului tehnic in cardul investitiei “Reparatii curente Dispensar Uman” Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Comunei Giubega prin care se propune aprobarea proiectului tehnic – in cadrul investitiei “Reparatii curente Dispensar Uman”; In conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale cu modificarileRead more about Hotararea nr. 15 din data de 31.08.2016[…]

Hotararea nr. 14 din data de 31.08.2016

Hotararea nr. 14 din data de 31.08.2016

Hotarare privind rectificarea bugetului local Avand in vedere: Referatul compartimentului de specialitate; Prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare; Adresa nr. CRR-TRZ 9351/2016 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Craiova; In temeiul art. 36, alin. 2, lit. b) din Legea nr 215/2001 republicata privind administratiaRead more about Hotararea nr. 14 din data de 31.08.2016[…]

Hotararea nr. 13 din data de 31.08.2016

Hotararea nr. 13 din data de 31.08.2016

Hotarare privind rectificarea bugetului local Avand in vedere: Referatul compartimentului de specialitatel Prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare; Adresa nr. CRR-TRZ 8412/2016 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Craiova; In temeiul art. 36, alin 2, lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicata privind administratiaRead more about Hotararea nr. 13 din data de 31.08.2016[…]

Hotarare nr 12 din data de 31.08.2016

Hotarare nr 12 din data de 31.08.2016

Hotarare privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrele I si II – anul 2016 In temeiul art. 45, alin (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere prevederile: art. 49, alin (12) din legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; art. 36Read more about Hotarare nr 12 din data de 31.08.2016[…]

Hotararea nr 11 din data de 26.07.2016

Hotararea nr 11 din data de 26.07.2016

Hotarare privind respingerea proiectului de hotarare avand ca obiect modificarea Hotararii consiliului Local nr.5/2016 privind inchirierea suprafetelor de pasune si teren arabil din islazul comunal. Consiliul Local al comunei Giubega, judetul Doljl In temeiul art. 45, alin. (3) din legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Citeste Intregul Document

Hotararea nr. 10 din data de 26.07.2016

Hotararea nr. 10 din data de 26.07.2016

Hotarare privind respingerea proiectului de hotarare avand ca obiect revocarea hotararii consiliului local al comunei Giubega nr. 11/2014 privind inchirierea izlazului comunal. Consiliul Local al Comunei Giubega, Judetul Dolj; In temeiul art. 45 alin (3) din Legea nr 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Citeste Intregul Document

Hotararea nr 8 din data de 26.07.2016

Hotararea nr 8 din data de 26.07.2016

Hotararea privind aprobarea sumei pentru sponsorizarea evenimentului “Balci Comunal” din data de 15.08.2016 Consiliul Local al comunei Giubega, judetul dolj; Avand in vedere referatul nr. 2038/15.07.2016 al compartimentului de specialitate; Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare; raportul Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului local Giubegal In temeiul art. 36,Read more about Hotararea nr 8 din data de 26.07.2016[…]

Hotararea nr 7 din data de 26.07.2016

Hotararea nr 7 din data de 26.07.2016

Hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de pe raza comunei Giubega. Avand in vedere: Adresa nr 174/15.02.2016 a Inspectoratului scolar Judetean Dolj; Prevederile O.M.E.C.S. nr. 5556/2015 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat; Prevederile legii educatiei nationale nr. 1/2011, art 61, alin 2; Citeste IntregulRead more about Hotararea nr 7 din data de 26.07.2016[…]