Hotararea nr 8 din data de 26.07.2016

Hotararea privind aprobarea sumei pentru sponsorizarea evenimentului “Balci Comunal” din data de 15.08.2016

Consiliul Local al comunei Giubega, judetul dolj;

Avand in vedere referatul nr. 2038/15.07.2016 al compartimentului de specialitate; Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare; raportul Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului local Giubegal

In temeiul art. 36, alin. (1) si art. 45 din legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

Citeste Intregul Document