Hotararea nr 7 din data de 26.07.2016

Hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de pe raza comunei Giubega.

Avand in vedere:

  • Adresa nr 174/15.02.2016 a Inspectoratului scolar Judetean Dolj;
  • Prevederile O.M.E.C.S. nr. 5556/2015 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;
  • Prevederile legii educatiei nationale nr. 1/2011, art 61, alin 2;

Citeste Intregul Document