Hotararea nr. 14 din data de 31.08.2016

Hotarare privind rectificarea bugetului local

Avand in vedere:

  • Referatul compartimentului de specialitate;
  • Prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare;
  • Adresa nr. CRR-TRZ 9351/2016 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Craiova;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. b) din Legea nr 215/2001 republicata privind administratia locala;

Citeste Intregul Document