Hotararea nr. 15 din data de 31.08.2016

Hotarare privind aprobarea proiectului tehnic in cardul investitiei “Reparatii curente Dispensar Uman”

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Comunei Giubega prin care se propune aprobarea proiectului tehnic – in cadrul investitiei “Reparatii curente Dispensar Uman”;

In conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale cu modificarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

Citeste Intregul Document