Hotararea nr. 16 privind revocarea articolului 2 al Hotararii Consiliului Local nr. 22/2015

Consiliul Local al comunei Giubega, judetul Dolj;

Avand in vedere Referatul nr. 9100 din 06.10.2015 al Institutiei Prefectului Judetului Dolj;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Vizualizeaza Hotararea