Hotararea nr. 8 privind acordarea unui ajutor de inmormantare

Avand in vedere cererea nr. 55/12.01.2016 si prevederile:

  • Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • HG nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare,
  • Legii nr 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;

Vizualizeaza Hotararea