Hotararea nr. 9 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Giubega nr. 2 din 28.01.2016 pentru aprobarea bugetului local pentru anul 2016 si a Hotararii nr. 3/2016 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii

Avand in vedere:

  • Referatul compartimentului de specialitate;
  • Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare;
  • Prevederile Legii nr. 339/2015 legea bugetului de stat pe anul 2016;

Vizualizeaza Hotararea