Hotararea nr. 10 privind aprobarea proiectului tehnic in cadrul investitiei “Panou – Totem la intrarea in localitate”

Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Giubega prin care se propune aprobarea proiectului tehnic – in cadrul investitiei “Panou – Totem la intrarea in localitate”;

In conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale cu modificarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 45 din Legea nr. 2015/2001 republicata privind administratia publica locala;

 

Vizualizeaza Hotararea