Hotararea nr. 11 privind reogranizarea serviciului public de utilitati publice in S.C. Serviciul de Utilitati Publice S.R.L.

Consiliul local al comunei Giubega;

Avand in vedere expunerea de motive privind reorganizarea Serviciului de Utilitati publice in societate comerciala cu raspundere limitata;

Avand in vedere Raportul de avizare al comisiei de specialitate;

 

Vizualizeaza Hotararea