Hotararea nr. 12 privind imputernicirea primarului pentru semnarea unui contract cu un cabinet de avocatura care sa reprezinte interesele Consiliului Local Giubega in litigiile de recuperare sume

Consiliul Local al comunei Giubega, judetul Dolj;

Expunerea de motive a Primarului Comunei Giubega;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Vizualizeaza Hotararea