ANUNT asociere Comuna Giubega cu Comuna Perisor

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administraţia publică, Primaria Comunei Giubega aduce la cunostinta ca a initiat Proiectul de hotarare privind asocierea Comunei Giubega cu Comuna Perisor in vederea realizarii unor obiective de servicii de interes public: utilizarea statiei de epurare pentru deversarea apelor uzate menajere.

Azi, 28.09.2018 a fost afisat si la sediul Primariei Giubega , Proiectul de hotarare privind asocierea Comunei Giubega cu Comuna Perisor in vederea realizarii unor obiective de servicii de interes public: utilizarea statiei de epurare pentru deversarea apelor uzate menajere.

Pana la data de 9.10.2018 se pot depune in scris propuneri , sugestii sau opinii ale cetatenilor cu privire la proiectul de hotarare mentionat, la secretarul comunei Giubega.