Anunt privind instituirea si administrarea taxei de salubritate

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administraţia publică, Primaria Comunei Giubega aduce la cunostinta ca s-a initiat Proiectul de hotarare privind aprobarea
» Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare in Comuna Giubega, Judetul Dolj”.
Azi, 5.11.2018 a fost afisat pe site si la sediul Primariei Giubega, Proiectul de hotarare privind aprobarea ” Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare in Comuna Giubega, Judetul Dolj”.