Hotararea nr. 21 Privind aprobarea regulamentului de ordine interioara al aparatului de specialitate al primarului

Avand in vedere:

Referatul compartimentului de specialitate :

Prevederile Legii nr 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici cu completarile si modificarile ulterioare; Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici;

Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Giubega;

 

Vizualizeaza Hotararea