Hotararea nr. 1 privind stabilirea utilizarii excedentului din contul de executie pe anul 2015 si destinatia acestuia in anul 2016

Avand in vedere:

  • referatul inregistrat la nr . 36/07.01.2016 al compartimentului de specialitate prin care se propune stabilirea utilizarii excedentului din contul de executie pe anul 2015 si destinatia acestuia in anul 2016, pe surse;
  • O.M.F.P 4075/2015 privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2015;
  • Legea nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare;
  • prevederile art. 36(4) lit. a) , art. 45 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit. b) din legea nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

Vizualizeaza Hotararea