Buletin informativ – informatii de interes public

BULETIN INFORMATIV – INFORMATII DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICA DIN OFICIU

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei Comunei Giubega
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata – Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare – Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare – Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica – Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare – Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata – Legea 227/2015, privind Codul fiscal – Legea 53/2003, Codul Muncii

 

Vezi intregul buletin informativ