Hotararea nr. 5 privind inchirierea suprafetelor de pasune si teren arabil din islazul comunal

Avand in vedere:

  • Referatele de specialitate nr. 183 din 21.01.2016;
  • OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordinul nr. 407/31.05.2013 pentru aprobarea contractelor – cadru de concesiune si inchirierea a suprafetelor de pajisti;

Vizualizeaza Hotararea