Hotararea nr. 6 privind aprobarea aderarii comunei Giubega la formarea parteneriatului public-privat, la depunerea si implementarea strategiei de Dezvoltare Locala cu finantare prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri maritime 2014 – 2020 (POPAM)

Consiliul Local al Comunei Giubega, Judetul Dolj.

Avand in vedere expunerea de motive:

UAT Giubega adera la formarea Parteneriatului public-privat, ce are ca obiective realizarea obiectivelor specifice in cadrul Prioritatii Uniunii 4, de crestere a gradului de ocupare a fortei de munca si sporire a coeziunii teritoriale, prin intermediul obiectivului specific: promovarea cresterii economice si a incluziunii sociale..

Vizualizeaza Hotararea