Hotararea nr. 4 privind aplicarea prevederilor O.U.G nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale

Consiliul Local GIUBEGA, intrunit in sedinta ordinara din data de 28.01.2016;

Avand in vedere:

  • referatul nr. 183/21.01.2016, intocmit de Matei Adriana, inspector in cadrul compartimentului contabilitate – impozite si taxe din cadrul Primariei comunei Giubega;
  • prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 12 din O.U.G nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitate fiscale;

In baza dispozitiilor art. 45 alin (1) din Legea nr. 2015/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Vizualizeaza Hotararea