Hotararea nr. 3 privind aprobarea listei de investitii pentru anul 2016

Avand in vedere:

  • Expunerea de motive a primarului comunei Giubega;
  • Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare;
  • Hotararea consiliului local pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016;
  • Prevederile legii nr. 339/2015 legea bugetului de stat pe anul 2016;

In temeiul art. 63, alin 4, lit. a) si art. 45 din legea nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

 

Vizualizeaza Hotararea