Hotararea nr 2 privind executia bugetara 2014

Avand in vedere:

  • Referatul nr. 1207/13.05.2015 al compartimentului de specialitate;
  • Executia bugetara la finalul anului 2014;
  • Prevederile Legeii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare;

Vizualizeaza Hotararea