Hotarare nr. 3 Privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul I 2015

Avand in vedere:

  • Referatul nr. 1281/25.05.2015 al compartimentului de specialitate;
  • Executia bugetara la 31.03.2015;
  • Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare.

Vizualizeaza Hotararea