Hotararea Nr. 2 din data de 24 iunie 2016

Consilierii locali alesi ai comunei Giubega, judetul Dolj, intruniti in sedinta de constituire din data de 24 iunie 2016;

In conformitate cu prevederile art. 31 alin (2) din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art 7 alin (2) din Regulamentul Cadru de organizare si functionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanta de Guvern nr 35/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Vezi Hotararea