Hotararea Nr. 1 din data de 24 iunie 2016

Consilierii locali alesi ai comunei Giubega, judetul Dolj, intruniti in sedinta de constituire din data de 24 iunie 2016;

In conformitate cu predererile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 4 din Regulamentul-Cadru de organizare si functionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanta de Guvern nr 35/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Articol unic. Se alege comisia pentru validarea mandatelor consilierilor locali compusa din 3-5 membrii, in urmatoarea componenta:

  1. Guna Gheorghe
  2. Calafateanu Constantin
  3. Bicu Ovidiu

 

Vezi Hotararea