ANUNŢ PREALABIL PRIVIND AFIŞAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială GIUBEGA din judeţul DOLJ anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.1, 2, 3 si 4 începând cu data de 24.04.2017, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul PRIMARIEI GIUBEGA conform art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice de cadastru