Modernizarea retelei de iluminat public

Proiect finantat de Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 prin cererea de proiecte: Imbunatatirea Eficientei Energetice

Titlu proiect: Modernizarea retelei de iluminat public din comuna Giubega – Judetul Dolj