Localitate, Populatie , Istoric

Istoric

Ca aşezări omeneşti au fost aici din cele mai vechi timpuri, o dovedeşte succesunea locurilor unde era aşezat, cât şi prin diferitele denumiri pe care le-a purtat de-a lungul vremurilor.
Vechea vatră se află la punctul numit “Leşi”, la aproximativ 6km spre nord de vatra actuală.
Bătrânii spun că numele comunei Giubega, se trage de la un turc în giubea care avea nişte stupi la puntul numit “slodun” şi vindea miere locuitorilor pe care îi porecleau Giubea si Giubeluşe. Documentarul pentru satul Giubega este atestat in catagrafie din anul 1831.

Populatie

Pe baza cercetărilor diverselor situaţii statistice întocmite de-a lungul anilor de organele locale şi înaintate la judeţ, reiese următoarea evoluţie a populaţiei în acest străvechi sat românesc.
Astfel în anul 1885, numărul total al populaţiei satului Giubega se ridică la 1551 suflete:bărbaţi-809, femei-742, iar carte ştiau doar 123, iar restul de 1248 nu ştiau carte.
Tot din situaţiile statistice, se constată că în anul 1915 suprafaţa totală a comunei era de 3302,60 ha şi aparţinea unui număr de 396 proprietari .
În prezent comuna Giubega are o populaţie de 2453 de locuitori aşezaţi in 1150 gospodarii si o suprafaţa totala de 4553 ha.

Clima

Forma de relief caracteristică pe care a apărut şi s-a dezvoltat localitatea Giubega este terasa medie a Dunarii “terasa Băileşti” cu altitudini relative cuprinse intre 120-140 şi o altitudine maximă de 160m.

Clima este temperat-continentală cu patru anotimpuri, cu veri foarte calduroase si secetoase si ierni friguroase bogate in precipitaţii cu o temperatură medie anuală de 11,7ºC, cu o temperatură maximă de 38ºC si o temperatură minimă absolută sub -26ºC.Cantitatea medie de precipitaţii este de 520mm/an ,iar vântul dominant are directia VNV-ESE.

Reieful , în general uniform, fără diferenţe mari de nivel, clima temperat-continentală si solrile fertile (cernoziom) au constituit condiţii maturale deosebit de favorabile pentru dezvoltarea social-economică a comunei Giubega.