Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de inspector debutant din data de 04.01.2017

Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de inspector debutant din data de 04.01.2017

ANUNT   Primăria Comunei Giubega, judeţul Dolj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacantă, de inspector debutant – în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, 3 posturi. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificărileRead more about Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de inspector debutant din data de 04.01.2017[…]

Hotararea nr. 15 din data de 31.08.2016

Hotararea nr. 15 din data de 31.08.2016

Hotarare privind aprobarea proiectului tehnic in cardul investitiei “Reparatii curente Dispensar Uman” Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Comunei Giubega prin care se propune aprobarea proiectului tehnic – in cadrul investitiei “Reparatii curente Dispensar Uman”; In conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale cu modificarileRead more about Hotararea nr. 15 din data de 31.08.2016[…]

Hotararea nr. 14 din data de 31.08.2016

Hotararea nr. 14 din data de 31.08.2016

Hotarare privind rectificarea bugetului local Avand in vedere: Referatul compartimentului de specialitate; Prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare; Adresa nr. CRR-TRZ 9351/2016 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Craiova; In temeiul art. 36, alin. 2, lit. b) din Legea nr 215/2001 republicata privind administratiaRead more about Hotararea nr. 14 din data de 31.08.2016[…]

Hotararea nr. 13 din data de 31.08.2016

Hotararea nr. 13 din data de 31.08.2016

Hotarare privind rectificarea bugetului local Avand in vedere: Referatul compartimentului de specialitatel Prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare; Adresa nr. CRR-TRZ 8412/2016 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Craiova; In temeiul art. 36, alin 2, lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicata privind administratiaRead more about Hotararea nr. 13 din data de 31.08.2016[…]

Hotarare nr 12 din data de 31.08.2016

Hotarare nr 12 din data de 31.08.2016

Hotarare privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrele I si II – anul 2016 In temeiul art. 45, alin (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere prevederile: art. 49, alin (12) din legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; art. 36Read more about Hotarare nr 12 din data de 31.08.2016[…]

Anunt de participare la licitatie

Anunt de participare la licitatie

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE privind închirierea prin licitatie publica deschisa cu oferta in plic a terenului intravilan in suprafata de 1000 mp2 situat în Comuna Giubega,Judetul Dolj. 1. Denumirea autorităţii contractante: COMUNA GIUBEGA, JUD DOLJ, CUI 4553429 ; 2. Procedura de atribuire aplicata: LICITATIE publică deschisa cu oferta in plic ; 3. OBIECTUL LICITATIEI : 3.1Read more about Anunt de participare la licitatie[…]

Hotararea nr 11 din data de 26.07.2016

Hotararea nr 11 din data de 26.07.2016

Hotarare privind respingerea proiectului de hotarare avand ca obiect modificarea Hotararii consiliului Local nr.5/2016 privind inchirierea suprafetelor de pasune si teren arabil din islazul comunal. Consiliul Local al comunei Giubega, judetul Doljl In temeiul art. 45, alin. (3) din legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Citeste Intregul Document

Hotararea nr. 10 din data de 26.07.2016

Hotararea nr. 10 din data de 26.07.2016

Hotarare privind respingerea proiectului de hotarare avand ca obiect revocarea hotararii consiliului local al comunei Giubega nr. 11/2014 privind inchirierea izlazului comunal. Consiliul Local al Comunei Giubega, Judetul Dolj; In temeiul art. 45 alin (3) din Legea nr 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Citeste Intregul Document

Hotararea nr. 9 din data de 26.07.2016

Hotararea nr. 9 din data de 26.07.2016

Hotarare privind incheierea prin licitatie publica deschisa, organizata in conditiile legii, a unui teren aflat in domeniul privat al comunei Giubega. Avand in vedere: Referatul secretarului comunei Giubega; Art 14(1) si art 15 din legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica actualizata; prevederile art. 47, art. 117 lit (a) si ale art 123 (1) si (2)Read more about Hotararea nr. 9 din data de 26.07.2016[…]